Károli Gáspár
Református Egyetem (KRE)
Hermeneutikai Kutatóközpont

Intézet: SZMSZ-ben rögzített
Vezető: Dr. Fabiny Tibor

https://fabinytibor.eu/
Létrejötte: 2009.
Tagjai: Dr. Horváth Orsolya
Adminisztrátor: Blázy Márti

Az Alapítvány Facebook oldala

A Hermeneutikai Kutatóközpont
Alapítvány Kuratóriuma
Létrejött: 1994

Elnök: Dr. Hanula Gergely, KRE, HTK
Tagok: Dr. Fabiny Tibor, KRE, BTK
Dr. Kókai  Nagy Viktor, DRHE
Dr. Bencze Lóránt, ny. e.t.
Dr.  Zsengellér József, PTA
Dr. Orosz Gábor Viktor, EHE
Lőrik  Levente bapt.lp.
Adminisztrátor: Blázy Márti

Könyvbemutató Boyd

Az Alapítvány bemutatása

A Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítványt a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Bölcsészettudományi Kara, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (Teológiai Akadémia), az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a Baptista Teológiai Akadémia vezetői, ill. oktatói alapították 1993-ban. Magyarországon ez volt az első olyan intézmény a felsőoktatási intézmények integrálása jegyében egyetemközi és felekezetközi alapon jött létre.

Az Alapítvány munkáját Kuratórium irányítja. A Károli Gáspár Református Egyetem 2009-ben létrehozta a Hermeneutikai Kutatóközpont Intézetet, amelyben egy félállású adminisztrátor dolgozik a Kuratórium elnöke, ill. az Intézet vezetőjének irányítása mellett. Megfelelő anyagi támogatás (pl. elnyert pályázatok) segítségével az intézmény rendszeres kutatói munkát folytat, oktatási feladatokat lát el, konferenciákat szervez.

1994 óta adja ki a Kutatóközpont a Hermeneutikai Füzetek című sorozatot, gondozza továbbá például a Magyar Luther Könyvek, ill. a Magyar Luther Füzetek című sorozatokat más további kiadvány között.

2010-ben a Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet keretében megalakult a Jonathan Edwards Center-Hungary, amelyik a Yale-i Egyetemmel közösen folytat kutatásokat Jonathan Edwards életművével kapcsolatban. A Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet szorosan együttműködik a Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetével: célirányú kutatásokat az angol reformáció (pl. William Tyndale munkássága) és az angol- amerikai irodalom protestáns hagyományai (pl. az angol drámairodalom; John Milton költészete stb.) témakörében. Munkásságát koordinálja a Magyar Shakespeare Bizottsággal és a Magyarországi Luther Szövetséggel. További feladatai között szerepel a tudományos kapcsolattartás külföldi hermeneutikai kutatóintézetekkel kiadványok szerkesztése és forgalmazása.