Hermeneutikai Kutatóközpont

Vezetője: Prof. Fabiny Tibor egyetemi tanár
Ügyintéző: Kuroli Veronika
Email: kuroli.veronika@gmail.com ; hermeneutika.btk@kre.hu
Telefon: +36 (1) 483 2935

A Hermeneutikai Kutatóközpont 1993-ban alakult, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara és az Evangélikus Hittudományi Egyetem támogatja. Magyarországon ez az első olyan intézmény, amely a felsőoktatási intézmények integrálása jegyében egyetemközi és felekezetközi alapon jött létre.

Székhelye Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán található. Itt kapott otthont a 2012 júniusában a Jonathan Edward Center – Hungary – JECH – a Yale-i Központtal létrehozott társult intézmény is.

Az intézmény református kezdeményezésű, de ökumenikus hátterű. Az egyes felekezetek sokszor hermeneutikai szempontok szerint különültek el egymástól, ezért a hermeneutikai kérdések tudományos vizsgálata csakis az egyes felekezetek szakembereinek bevonásával történhet. Vagyis: a hermeneutikai kutatómunka egy közös nyelv kidolgozásával hidat képez ma, az egyházak közötti, illetve az egyházakon belüli megosztottság korában.

A Hermeneutikai Kutatóközpont a kutatás eredményeit rendszeres kiadványokban – füzetekben és könyvekben – publikálja.

A Kutatóközpont 2012 márciusa és 2016 februárja között Milton Elveszett paradicsomának kritikai kiadását készítette elő az OTKA 101928 pályázatának keretein belül.

Hermeneutikai Kutatóközpont