Rólunk

HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT

A Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány az 1993-ban alakult. A Kutatóközpontot a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Bölcsészettudományi Kara és az Evangélikus Hittudományi Egyetem (Teológiai Akadémia) támogatja. Magyarországon ez az első olyan intézmény, amely az új Felsőoktatási Törvény szellemében a felsőoktatási intézmények integrálása jegyében egyetemközi és felekezetközi alapon jött létre.

I. ALAPELVEK

A Kutatóközpont egy aktuális tudományos igényt kíván kielégíteni. Az intézmény református kezdeményezésű, de ökumenikus hátterű. Az egyes felekezetek sokszor hermeneutikai szempontok szerint különültek el egymástól, ezért a hermeneutikai kérdések tudományos vizsgálata csakis az egyes felekezetek szakembereinek bevonásával történhet. Vagyis: a hermeneutikai kutatómunka egy közös nyelv kidolgozásával hidat képez , az egyházak közötti, illetve az egyházakon belüli megosztottság korában.

Ma érdemi kutatómunkát csakis a teológiai és bölcsészettudományi fakultások közös erőfeszítésével lehet végezni. A teológia és a bölcsészettudományok több évtizedes mesterséges elszigetelése után az intézmény példát mutathat a tudományok napjainkban nélkülözhetetlen integrálására.

II. CÉLKITŰZÉSEK

1. Oktatói munka

Az elmúlt években a Hermeneutikai Kutatóközpont keretében az egyes intézmények oktatói előadásokat, illetve szemináriumokat hirdettek meg, amelyeket a résztvevő intézmények hallgatói indexükbe felvehettek, s azért a tanév végén kreditet, illetve osztályzatot kaphattak. Előadóink között olyan neves szakértőket tarthattunk számon, mint Dr. Fröhlich Ida, Dr. B. Szabó István, Dr. Szabó András, Dr. Tóth Kálmán, Dr. Zsengellér József, Dr. Heltai János, Dr. Fabiny Tibor.

2004. fontos év volt a Kutatóközpont életében, mivel immáron oktatói tevékenységét egyetemi keretek között folytathatta tovább, ugyanis ebben az évben kezdte meg működését a Hermeneutikai Tanszék, melynek vezetője az Alapítvány korábbi kuratóriumi elnöke Dr. Fabiny Tibor lett. Ez az esemény azonban nem tette feleslegessé a Kutatóközpont működését, hiszen annak feladatai korábban sem merültek ki az oktatásban. Az Alapítvány Kuratóriuma új elnököt választott Dr. Kókai Nagy Viktor személyében, hogy az Alapítvány továbbra is folytassa a kutatásban, a tudományszervezésben és a kiadói tevékenységben megkezdett munkát.

2. Kutatói munka

Megfelelő anyagi támogatás (pl. elnyert pályázatok) segítségével rendszeres kutatói munkát folytat az intézmény, egyfelől a Hermeneutikai Tanszék aktív közreműködésével, másfelől külsős munkatársak bevonásával. Alapvetően két bázisa van ennek a tevékenységnek, a teológia tudománya és az irodalomtudomány. A kutatás eredményeit rendszeresen publikáljuk kiadványainkban (lásd könyvek), cikkekben és tanulmányokban (lásd publikációk).

3. Tudományszervezői munka

A Hermeneutikai Kutatóközpont a hermeneutikai kérdések megvitatása végett konferenciák szervezését tervezi, ahová a szakembereken kívül egyes aktív értelmező közösségek, illetve egyházi csoportok tagjait is meghívja. 1995 júliusában a Kutatóközpont a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol Tanszékével közösen nemzetközi konferenciát rendezett Teaching ‘Bible and Literature’ at Universities címmel. 1998-ban a Zürichi Egyetem Hermeneutikai Intézetével közösen nemzetközi konferenciát szervezett Piliscsabán Interpretation of Texts, Sacred and Secular, History and Theory címen. 2004-ben pedig több oktatónk részt vett a Károli Gáspár Református Egyetem Kommunikáció Tanszéke által szervezett Szakrális kommunikáció konferencián.

4. Tudományos kapcsolattartás

A Hermeneutikai Kutatóközpont rendszeres munkakapcsolatot kezdeményezett külföldi hermeneutikai kutatóintézetekkel, ill. kutatókkal (pl. Zürich, Tübingen, Glasgow, Neuchâtel, Bécs, Pozsony, Komárom, Kolozsvár stb.).

III. A HERMENEUTIKAI KUTATÓKÖZPONT KURATÓRIUMA

Elnök: Dr. Kókai Nagy Viktor

Tagok:

Dr. Fabiny Tibor, PPKE, KGRE BTK

Dr. Bencze Lóránt (Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola);

Dr. Bolyki János (Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar);

Dr. Reuss András (Evangélikus Hittudományi Egyetem);

Dr. Hetényi Attila (Baptista Teológiai Főiskola);