Jonathan Edwards Center Hungary

Tag: Kallay G. Katalin

Jonathan Edwards (1703–1758) a 18. századi Amerika máig is legnagyobb hatású polihisztora volt: lelkész, teológus, filozófus, esztéta, bibliatudós, történettudós, igehirdető, a „Nagy Ébredés” vezető alakja, az indiánok misszionáriusa, s halála előtt az akkor alakuló Princetoni Egyetem (College of New Jersey) elnöke. Életművét a 20. század második felétől kezdve hatalmas érdeklődés övezi. A Yale-i Egyetem „Jonathan Edwards Központja” huszonhat kötetben jelentette meg Edwards műveinek kritikai kiadását, további hetvenhárom kötet elektronikusan érhető el. Magyarul 2008-ban a Helikon Kiadónál jelent meg Az igaz erény természete című könyve; s a Gondolat Kiadónál a vallási lélektan egyik klasszikusának tartott műve: Értekezés a vallási indulatokról.

2007 májusában a Károli Gáspár Református Egyetem adott otthont az első európai nemzetközi Edwards-konferenciának, amelynek szerkesztett anyagát 2009-ben az Oxford University Press adta ki Understanding Jonathan Edwards címen; magyarul pedig 2008-ban Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards gondolkodásába címen jelent meg a konferenciának otthont adó egyetem kiadásában.

A Yale-i Jonathan Edwards Központnak a világ számos egyetemén van társult kutatóközpontja: Ausztráliában, Dél-Afrikában, Brazíliában, s Európán belül Heidelbergben, Leuvenben, Wroclavban, s legújabban a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen.

INVITATION

THE KÁROLI GÁSPÁR UNIVERSITY OF THE REFORMED CHURCH IN HUNGARY 

IS PROUD TO ANNOUNCE THE INAUGURATION OF THE

JONATHAN EDWARDS CENTER HUNGARY (JECH)

WITHIN THE INSTITUTE OF THE HERMENEUTICAL RESEARCH

OF THE FACULTY OF ARTS

The JECH is affiliated with the Jonathan Edwards Center at Yale University

and its Global Centers (http://edwards.yale.edu/Global+centers)

The inauguration ceremony will take place at

Károli Gáspár University of the Reformed Church,  Faculty of Humanities,

Budapest, Reviczky u. 4. Faculty Hall, First floor

On Monday, July 2nd 2012, at 11 am.

—————————————————

Program

Music:

Liturgical Choir of the Budafok Reformed Church. Leader: Dr Anette Papp

Opening:  Professor Dr Péter Balla, Rector of the University and

Dr Enikő Sepsi, Dean of the Faculty of Arts

Professor Dr Tibor Fabiny, Director of the Center

Greeting:  Dr István Szabó,

Bishop of the Danubian District

of The Reformed Church in Hungary

Music:

Liturgical Choir of the Budafok Reformed Church

Lecture: Professor Kenneth Minkema, Executive Director of the

Jonathan Edwards Center at Yale Uiversity

„The Significance of Jonathan Edwards and the Global Centers Today”

Music:

Liturgical Choir of the Budafok Reformed Church

Book-Presentation and Exhibition

The Inauguration Ceremony will be followed by a Reception.

All Welcome