https://us04web.zoom.us/j/76251805181?pwd=Ry93QkZKWU10UTI1Q295VGYxWDZVQT09

Az Egységesített Bibliaolvasó Honlap projektje kapcsolódik a napjainkban egyre nagyobb szerephez jutó digitális bölcsészet, digitális humaniórák (Digital humanities) tudományterülethez, és célja egy olyan adatbázis, illetve a kezelését biztosító okostelefonos applikáció elkészítése, mely a meglévő, bibliaolvasást elősegítő applikációkhoz képest nagyságrendekkel gazdagabb adatbázissal és rugalmassággal segíti elő nemcsak a bibliaolvasás népszerűsítését, de a felekezetek közti párbeszédet, a különböző bibliafordítások és bibliaolvasó vezérfonalak, olvasási rendek megismerését, s így egyedülálló hermeneutikai segédeszközként használható.
Az adatbázis maga is tartalmaz tudományos háttéranyagot használói számára segédanyagként. Az adatbázis fejlesztése azonban az önálló tudományos munkát is elősegíti, sőt tárgya is annak. Az így keletkező tanulmányok a 2015-ben tartott Bibliaolvasási gyakorlatok ma a hazai egyházakban c. konferencia anyagával együtt egy kötetben jelennek meg.A kutatás lehetőséget biztosít a különböző biblikus felekezetek (római katolikus, református, evangélikus, zsidó, metodista, baptista, adventista) tagjai számára egymás napi igéjének követésére. Ezzel az ökumené fontos elemévé válik, elősegítve a felekezetek közti párbeszédet.
A kutatás továbbá lehetővé teszi különböző mai felekezeti ill. ókori és egyéb (Septuaginta, Vulgata stb.) bibliafordítások villámgyors összevetését egymással és a Biblia eredeti (héber, arámi, görög) szövegével. Ezt szakmai írásokkal és más segédanyagokkal (pl. lexikonok) teszi még teljesebbé, így a produktumként megjelenő applikáció a bibliaértelmezés kiemelt eszközévé válik.Hamarosan elkészül a honlap, s egy konferencia keretében szeretnénk bemutatni eddigi eredményeinket, illetve azt, hogyan épül fel a honlap.Előadók:
• Fabiny Tibor:
Az evangélikus Útmutató és a református Bibliaolvasó Kalauz 2020. évi szerkezet összehasonlítása
• Győri Tamás és Király Levente:
Az Egyesített Bibliaolvasó Honlap megalkotásának folyamata
• M. Pintér Tibor és P. Márkus Katalin:
Korpuszok a Bibliafordításban mint a lexikológiai vizsgálatok eszközei
• Bernhardt Dóra:
Angol és német nyelvű bibliaolvasó alkalmazások
• Pecsuk Ottó:
Az egyszerű bibliafordítás lehetőségei egy holland példa alapjánA konferencia anyagát a Hermeneutikai Füzetek 43. számában tervezzük megjelentetni.