Sólyom Jenő: Luther és Magyarország

Cikkszám: AD183 Kategória:

Leírás

Magyar Luther Könyvek 4.

Sólyom Jenő: Luther és Magyarország

Budapest, 1996

A lutheri reformáció intézményessége Magyarországon abban nyilvánult meg, hogy az igehirdetés visszanyerte a gyülekezetben eredeti jelentőségét. Míg Luther hazájában és sokhelyt a felsőség intézkedései tették általánossá a reformációt, addig nálunk ebben a korban egyedül az igehirdetés, az Isten kegyelmének eszközei, tehát tisztára egyházi intézmények munkálták a ke­reszténység megújulását. Ezzel a ténnyel magyarázható meg az, hogy sem a vizsgált korban sem Magyarországról általában, sem egyes területekről nem, hogy ott Luther keresztyénsége teljes mértékben megvalósult. Ellenben Luther művének hódítását mindenütt megállapíthatjuk, ahol újra a Krisztus evangéliumát hirdették és megint hamisítatlanul nyújtották a szentségeket a gyülekezetekben.

Tartalom

I. Bevezetés

1. Luther műve

2. A reformáció tárgyi feltétele Magyarországon

3. A keresztyénség egyetemessége

4. Magyarország sajátos helyzete

5. Luther és Erasmus

II. A hatás kezdete

1. Luther iratai Magyarországon

2. Az első jelenségek

3. Az Ige hirdetése

4. A búcsú ügye

5. Az egyházfegyelem, a papi rend ügye

6. A szerzetesség, a szentek tisztelete ügye

7. Összefoglalás

III. A királyi udvar és az országgyűlés

1. Luther és Werbőczy

2. Luther és Mária királynő

3. Luther és Ferdinánd

IV. A török-kérdés

1. Tárgyalásnak szükségessége

2. Luther nyilatkozatai 1525 előtt

3. Luther nyilatkozatai 1525 után

4. A próféta sorsa

V. A tanítványok

1. Sylvester János

2. Dévai Mátyás, a magyar Luther

3. Faber Egyed

4. Stöckel Lénárt

5. Ozorai Imre

6. Gálszécsi István és Batizi András

7. Egy névtelen tanítvány

8. Luther főúri tisztelője

9. Heltai Gáspár

VI. Befejezés

Luther műve Magyarországon

Függelék:

1. Magyarországi tanulók a wittenbergi egyetemen Luther életében

2. Gálszécsi István: A keresztény tudományról való rövid könyvecske 1538

3. Luther 1539. aug. 4-én kelt levele Révay Ferenchez

4. Luther 1544. ápr. 21-én kelt levele az eperjesi és szomszédos gyülekezetek lelkészeihez

„A tiltott könyvek hazánkba hozatala súlyos áldozattal is járt. 1524-ben Cordatus Konrád, a Budáról elüldözött pap, Wittenbergből egy csomó lutheri könyvet küldött Magyarországra testvére szolgájával, Jánossal. Ezt az embert Budán elfogták és könyveivel együtt elégették. Az erre vonatkozó források ugyan hosszú ideig heves vita tárgyai voltak, de bizonyos, hogy ez a könyvet szállító János valóban máglyán végezte életét. Még ha azoknak volna igazuk, akik az esetet másképp adják elő, akkor is, a határszélen megégetett könyvárus sorsa jellemezhetné azokat a körülményeket, amelyek közt Luther könyvei hazánkba jutottak.” 23. old.

„A lutheri reformáció intézményessége Magyarországon abban nyilvánult, hogy az igehirdetés visszanyerte a gyülekezetekben eredeti jelentőségét. Míg Luther hazájában és másfelé sokhelyt a felsőség intézkedései tették általánossá a reformációt, addig nálunk ebben a korban egyedül az igehirdetés, az Isten kegyelmének eszközei, tehát tisztára egyházi intézmények munkálták a keresztyénség megújulását.” 167. old.

További információk

Tömeg500 g

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Sólyom Jenő: Luther és Magyarország” értékelése elsőként